• <h3>Dzień szarlotki/ Projekt współpracy SMAKI III</h3> w Skułach

  Dzień szarlotki/ Projekt współpracy SMAKI III

  w Skułach
 • <h3>III Turniej Piłki Siatkowej Drużyn Amatorskich</h3> w Radziejowicach

  III Turniej Piłki Siatkowej Drużyn Amatorskich

  w Radziejowicach
 • <h3>I miejsce w kategorii: człowiek i jego pasja- Mariusz Sztompka</h3> Konkurs foto 2013

  I miejsce w kategorii: człowiek i jego pasja- Mariusz Sztompka

  Konkurs foto 2013
 • <h3>Dzień szarlotki 2013</h3> w Musułach

  Dzień szarlotki 2013

  w Musułach
 • <h3>Chełmonalia 2014</h3> w Kuklówce

  Chełmonalia 2014

  w Kuklówce
 • <h3>I miejsce i Grand Prix w kat.życie codzienne- Katarzyna Stachurska</h3> Konkurs foto 2014

  I miejsce i Grand Prix w kat.życie codzienne- Katarzyna Stachurska

  Konkurs foto 2014
 • <h3>Rajd rowerowy "Śladami Józefa Chełmońskiego"</h3> 2013

  Rajd rowerowy "Śladami Józefa Chełmońskiego"

  2013
 • <h3>Chełmonalia 2013</h3> w Sochaczewie

  Chełmonalia 2013

  w Sochaczewie
 • <h3>Turniej piłki nożnej</h3> w Bartoszówce 2013

  Turniej piłki nożnej

  w Bartoszówce 2013
dzisiaj jest: wtorek, 31 marzec 2015 imieniny: Beniamina, Dobromierza, Leonarda

MAPA INTERAKTYWNA

PRZEJDŹ DO MAPY

CO CIEKAWEGO W TERENIE


Aktualności
 • 30 marca 2015

  Wesołego Alleluja

  obraz

   

   

   

   

   

   

   

   

  .

 • 13 marca 2015

  FIO

  Zapraszamy na spotkanie informacyjne, nt. możliwości pozyskania mikrodotacji w ramach konkursu FIO – Mazowsze lokalnie,  organizowane przez  Stowarzyszenie LGD "Ziemia Chełmońskiego", Ambasadora FIO-Mazowsze Lokalnie w powiecie grodziskim.
  Spotkanie odbędzie się 17 marca o godz. 17:00 w Domu Kultury w Żabiej Woli, ul. Warszawska 27.

 • 12 marca 2015

  Złóż swoją ofertę

  Zachęcamy do złozenia oferty na zoranizowanie cateringu.

 • 06 marca 2015

  Startuje Konkurs „FIO-Mazowsze Lokalnie” 2015

  Fundacja Fundusz Współpracy, wspólnie ze Stowarzyszeniem BORIS i Stowarzyszeniem Europa i My, ogłasza nabór wniosków do drugiego konkursu na mikrodotacje dla młodych organizacji pozarządowych, grup nieformalnych i samopomocowych z terenu województwa mazowieckiego. Termin składania wniosków na Konkurs Inicjatywy Oddolne rozpoczyna się 16 marca, kolejny, na Rozwój Organizacji startuje 13 kwietnia br. W tym roku  operatorzy FIO-Mazowsze Lokalnie zdecydowali się wprowadzić nowe, rewolucyjne  założenia Konkursu.

  Blisko 800 tysięcy złotych na realizację około 200 projektów grup nieformalnych i młodych organizacji z woj. mazowieckiego.

 • 04 marca 2015

  Info

  M. st. Warszawa wraz z partnerami projektu Programowanie Rozwoju Obszaru Metropolitalnego Warszawy – PROM zaprasza na warsztaty strategiczne dotyczące rozwoju Obszaru Metropolitalnego Warszawy, które odbędą się w dniu 9 marca 2015 roku o godz. 14.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Grodzisku Mazowieckim, ul. Kościuszki 32A (duża sala konferencyjna).
  Warsztaty skierowane są do gminy :  Żabia Wola, Grodziska Maz, Jaktorów, Baranów, Podkowa Leśna i Milanówek. 
  Warsztaty Strategiczne będą prowadzone przez Wykonawcę Strategii – firmę Deloitte Consulting S.A. Zebranie przedstawicieli różnych środowisk podczas warsztatów (jednostki samorządu terytorialnego, przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe, środowisko akademickie), zorganizowanych na terenie całego obszaru metropolitalnego, zapewni partycypacyjny model podejmowania decyzji przy tworzeniu Strategii Rozwoju oraz pozwoli na uwzględnienie interesów różnych grup interesariuszy.

  Prosimy o zgłaszanie chęci uczestnictwa w warsztatach strategicznych do Pana Krzysztofa Burkota, przedstawiciela firmy Deloitte Consulting S.A, e-mail: kburkot@deloittece.com tel. 664 199 196.

  Szczegółowe informacje dotyczące projektu Programu Rozwoju Obszaru Metropolitalnego, działań związanych z tworzeniem dokumentu Strategii Rozwoju OMW oraz możliwości składania fiszek projektowych (5-13 marca 2015r.) znajdą Państwo na stronie internetowej: omw.um.warszawa.pl


  Magdalena Kowalik
  Urząd Gminy Żabia Wola

 • 03 marca 2015

  PILNE!!!

  Przypominamy, iż w przypadku wniosków składanych w naborach, których termin rozpoczynał się po 17 lipca 2014 r., ostatecznym terminem na zakończenie realizacji operacji oraz złożenie wniosku o płatność (bez możliwości jego przedłużenia) jest dzień 31 marca 2015 r.
   
  Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami nie ma możliwości złożenia wniosku o płatność po 31 marca 2015 r., bądź przedłużenia tego terminu poprzez aneksowanie umowy przyznania pomocy.
   

 • 25 lutego 2015

  Ważne!

  Drodzy beneficjenci, na zakończenie Leadera 2007-2013 po raz kolejny  przypominamy o kilku istatnych kwestiach:

  1. Zgodnie z obowiązującymi przepisami sprawy o przyznanie pomocy wszczęte w ramach naborów wniosków o przyznanie pomocy, które rozpoczęły się przed 17 lipca 2014 r.powinny być zakończone (umowy muszą zostać podpisane) do końca 2014 r.

  W uzasadnionych przypadkach możliwa będzie zmiana terminu złożenia wniosku o płatność (wop) określonego w umowie najpóźniej do dnia 31 marca 2015 r, przy czym aneks zmieniający termin złożenia wniosku o płatność musi zostać zawarty najpóźniej 31 grudnia 2014 r.

  2. W przypadku, gdy umowa o przyznanie pomocy nie zostanie zawarta do dnia 31 grudnia 2014 r., pomoc nie będzie mogła zostać przyznana.

  3. Jeżeli wniosek o płatność nie wpłynie lub aneks do umowy przyznania pomocy zmieniający termin złożenia wniosku o płatność nie zostanie zawarty do 31 grudnia 2014 r., pomoc nie będzie mogła zostać wypłacona.

  4.Ze względu na zbliżający się koniec wdrażania Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Samorząd Województwa Mazowieckiego co do zasady nie będzie już wyrażał zgody na przedłużenie terminu złożenia uzupełnień do wniosków o przyznanie pomocy. W celu zamknięcia wszystkich spraw w terminach określonych w § 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia zwracamy się z prośbą o niezwłoczne i kompletne składanie uzupełnień do wniosków o przyznanie pomocy.

  5.  Dla wniosków złożonych w naborach rozpoczętych po 17 lipca 2014 r.  ostatecznym terminem złożenia wniosku o płatność jest  31 marca 2014 r. Nie będzie możliwości zmiany ww. terminu poprzez aneksowanie umowy ani złożenia wniosku o płatność w terminie późniejszym.

  6. Wnioski wybrane ponad limit (oczekujące na zwolnienie środków):

  - Zgodnie z § 3 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia  Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 lipca 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 (Dz. U. z 2013 poz. 1163, z późn. zm.) pomoc na małe projekty jest przyznawana do wysokości limitu dostępnych środków, który jest określony w informacjio możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy. Zgodnie z interpretacją  Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, ww. przepis stosuje się również na wniosków złożonych w ramach działania 413-313 „Odnowa i rozwój wsi”.

  - Pomoc na operacje wybrane ponad limit środków wskazany w ogłoszeniu może zatem być udzielona tylko w przypadku zwolnienia środków w ramach danego naboru. Nie ma możliwości wykorzystania środków,  które nie były objęte ostatnim naborem wniosków, a które wracają ponownie do dyspozycji LGD w wyniku rezygnacji wnioskodawców, rozwiązania umów przyznania pomocy lub zmniejszenia kwot kosztów realizacji operacji.

   

 • 24 lutego 2015

  Kolejne spotkanie z mieszkańcami

  W dniu wczorajszym tj. 24 lutego 2015 odbyło się kolejne spotkanie z mieszkańcami w sprawie nowego programu PROW 2014-2020 oraz nowej strategii LGD. W spotkaniu wzięli udział mieszkańcy  Teresina, Baranowa oraz Jaktorowa.

  Dziękujemy wszystkim za przybycie i za aktywne uczestnictwo w spotkaniu. Każda  zgłoszona propozycja jest dla nas cenną wskazówką dotyczącą potrzeb mieszkańców. 

   

  Kolejne spotkania odbędą się:

  - w dniu 3 marca o godz. 17:00 w Urzędzie Gminy Sochaczew  (ul. Warszawska 115)- dla mieszkańców Gminy Sochaczew, Nowa Sucha i Rybno

  -w dniu 4 marca o godz. 17:00 w Urzędzie Gminy w Nadarzyn (ul. Mszczonowska 24) – dla mieszkańców Gminy Nadarzyn i Grodzisk Maz.

 • 19 lutego 2015

  VIII edycja konkursu o LAUR MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

  Już po raz ósmy wybieramy najlepszy produkt żywnościowy na Mazowszu.  Najsmaczniejsze
  i najzdrowsze wyroby piekarnicze, cukiernicze, wędliny, sery, przetwory owocowe i warzywne, a także miody oraz napoje, mogły stanąć do konkursu o Laur Marszałka.

  Dotychczasowe sześćedycji wyłoniło 92 nagrodzonych produktów oraz 13 produktów wyróżnionych .
  Do udziału w konkursie we wszystkich poprzednich edycjach zgłoszono około 600 produktów.

 • 18 lutego 2015

  Spotkanie z mieszkańcami Gminy Żabia Wola, Mszczonów i Radziejowice

  W dniu wczorajszym tj.17.02.15r. w Domu Kultury w Żabiej Woli odbyło się spotkanie z mieszkańcami w sprawie nowej perspektywy finansowej. W spotkaniu wzięli udział przedsiębiorcy, mieszkańcy, przedstawiciele stowarzyszeń, przedstawiciele OSP i kościoła. W trakcie spotkania każdy miał możliwość zabrania głosu w sprawie tego co chciałby zmienić w swoim otoczeniu i na co chciałby pozyskać dofinansowanie z Programu Leader.

  Dziękujemy wszystkim za przybycie i poświęcony czas.

  Mamy nadzieje że na kolejnych spotkaniach również będzie duża frekwencja jak wczoraj.

   

  Przypominamy że kolejne spotkania odbędą się:

  - w dniu 24 lutego o godz. 17:00 w Urzędzie Gminy w Teresin (ul. Zielona 20)- dla mieszkańców Gminy Teresin, Jaktorów i Baranów

  - w dniu 3 marca o godz. 17:00 w Urzędzie Gminy Sochaczew  (ul. Warszawska 115)- dla mieszkańców Gminy Sochaczew, Nowa Sucha i Rybno

  -w dniu 4 marca o godz. 17:00 w Urzędzie Gminy w Nadarzyn (ul. Mszczonowska 24) – dla mieszkańców Gminy Nadarzyn i Grodzisk Maz.

   

   

 

 

Wczytywanie

ZNAJDŹ NAS NA FACEBOOKU

ZAPRASZAMY!


BIULETYN KWARTALNY