• <h3>Dzień szarlotki/ Projekt współpracy SMAKI III</h3> w Skułach

  Dzień szarlotki/ Projekt współpracy SMAKI III

  w Skułach
 • <h3>III Turniej Piłki Siatkowej Drużyn Amatorskich</h3> w Radziejowicach

  III Turniej Piłki Siatkowej Drużyn Amatorskich

  w Radziejowicach
 • <h3>I miejsce w kategorii: człowiek i jego pasja- Mariusz Sztompka</h3> Konkurs foto 2013

  I miejsce w kategorii: człowiek i jego pasja- Mariusz Sztompka

  Konkurs foto 2013
 • <h3>Dzień szarlotki 2013</h3> w Musułach

  Dzień szarlotki 2013

  w Musułach
 • <h3>Chełmonalia 2014</h3> w Kuklówce

  Chełmonalia 2014

  w Kuklówce
 • <h3>I miejsce i Grand Prix w kat.życie codzienne- Katarzyna Stachurska</h3> Konkurs foto 2014

  I miejsce i Grand Prix w kat.życie codzienne- Katarzyna Stachurska

  Konkurs foto 2014
 • <h3>Rajd rowerowy "Śladami Józefa Chełmońskiego"</h3> 2013

  Rajd rowerowy "Śladami Józefa Chełmońskiego"

  2013
 • <h3>Chełmonalia 2013</h3> w Sochaczewie

  Chełmonalia 2013

  w Sochaczewie
 • <h3>Turniej piłki nożnej</h3> w Bartoszówce 2013

  Turniej piłki nożnej

  w Bartoszówce 2013
dzisiaj jest: wtorek, 7 lipiec 2015 imieniny: Cyryla, Estery, Metodego

MAPA INTERAKTYWNA

PRZEJDŹ DO MAPY

CO CIEKAWEGO W TERENIE


Aktualności
 • 17 czerwca 2015

  Kolonie - Sarbinowo 2015

  Trwa nabór na kolonie nad morzem, szczegóły w załącznikach.

 • 03 czerwca 2016

  Uwaga!

  Dnia 05 czerwca br  biuro LGD nieczynne.

   

 • 03 czerwca 2015

  OGŁOSZENIE !

  OGŁOSZENIE

  Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Chełmońskiego z siedzibą w Żabiej Woli ogłasza nabór na  stanowisko pracy

  pracownik biura   

  I.                    Wymagania niezbędne: 

  1.       Wykształcenie wyższe,

  2.       Prawo jazdy,

  3.       Dobra znajomość komputera i obsługi programu Microsoft Office lub programów powszechnie używanych,

  4.       Wysoka kultura osobista,

  5.       Niekaralność za przestępstwa umyślne, nieposzlakowana opinia,

  6.       Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie.

  II.                  Wymagania dodatkowe :

  1.       Wykształcenie wyższe o kierunku administracja lub zarządzanie,

  2.        Znajomość PROW 2007-2013, Programu LEADER,

  3.       Doświadczenie w pracy administracyjnej, 

  4.       Doświadczenie  w aktywizacji mieszkańców obszarów wiejskich,

  5.       Orientacja w sprawach lokalnych  dotyczących obszaru działania LGD „Ziemia Chełmońskiego”

  6.       Znajomość obsługi urządzeń biurowych,

  7.       Odpowiedzialność, komunikatywność,  kreatywność i  aktywność,

  8.       Umiejętność myślenia strategicznego,

  9.       Dobre planowanie pracy,

  10.   Odporność na stres ,

  11.   Silna motywacja do podnoszenia kwalifikacji i doskonalenia umiejętności.

  III.                Podstawowy zakres zadań wykonywanych na stanowisku :

  Stanowisko utworzone do sprawnej obsługi biura LGD Ziemia Chełmońskiego, przyjmowania interesantów i realizacji zadań wynikających z pracą administracyjną oraz  zadaniami informacyjno- promocyjnymi LGD.

   Do głównych zadań realizowanych  na stanowisku pracy należą:

  1.        Obsługa administracyjna biura LGD, obsługa interesantów, przyjmowanie i rejestracja korespondencji zgodnie z instrukcja kancelaryjną, przygotowywanie pism wynikających z bieżącej pracy biura.

  2.       Obsługa interesantów  zainteresowanych składaniem wniosków o dofinansowanie operacji w ramach osi 4 Leader, w ramach PROW 2014-2020 i prowadzenie ewidencji dokumentów w tym zakresie.

  3.       Udział w organizacji  szkoleń oraz działań informacyjnych i promocyjnych zgodnie z przyjętym planem dziania przez LGD Ziemia Chełmońskiego.

  4.       Przygotowywanie  informacji na stronę  www w zakresie ustalonym z kierownikiem Biura na temat działań Stowarzyszenia LGD „  Ziemia Chełmońskiego”.

  5.       Zabezpieczanie materiałów biurowych i eksploatacyjnych do sprawnej i prawidłowej pracy biura

  IV.                Wymagane  dokumenty   i  oświadczenia :

  1.       Życiorys (CV),

  2.       List motywacyjny, opatrzony klauzulą :”wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r nr 101 poz.926

  3.       Dokumenty potwierdzające wykształcenie i umiejętności (kserokopie dyplomu)

  4.       Oświadczenie kandydata, że nie był karany,

  V.                        Termin składania aplikacji upływa w dniu 12 czerwca  2015r do godziny 16.00

  VI.                       Wymagane dokumenty aplikacyjne można  przesyłać  mailem  na  adres   mailowy -  biuro@ziemiachelmonskiego.pl  lub  składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym z dopiskiem  „Dotyczy naboru na wolne stanowisko pracy – pracownik ds. administracyjny biura LGD Ziemia Chełmońskiego „ w siedzibie  Stowarzyszenia LGD  „Ziemia Chełmońskiego” w Żabiej Woli przy ulicy Warszawskiej 24 ( pokój  na  I piętrze) lub pocztą czy  kurierem pod  wskazany  adres   w  nieprzekraczalnym  terminie  do 12 czerwca 2015r..

  VII.                     Aplikacje, które wpłyną po terminie  nie  będą rozpatrywane.

  VIII.            Wyboru kandydata dokona komisja rekrutacyjna po przeprowadzeniu wstępnej selekcji oraz selekcji  merytorycznej, która obejmuje rozmowę kwalifikacyjną .O terminie tej rozmowy kandydaci spełniający kryteria formalne zostaną powiadomieni indywidualnie (np. mailowo lub telefonicznie).

   

 • 29 maja 2015

  WYNIKI KONKURSU DLA INTERNAUTÓW

  Komisja  przyznała  nagrody  w konkursie dla internautów  w kwocie 1850zł.

  Nagrody  przyznano 3 laureatom

   I nagrodę  za  wprowadzenie 40 punktów otrzymuje Pani Agnieszka Ciach w wartości bonów sodexo -1100zł

  II nagrodę  za  wprowadzenie 21 punktów  otrzymuje  Pani  Sylwia  Kubina- Mykytyn  w wartości bonów sodexo -550zł

  III nagrodę za wprowadzenie 8 puntów  otrzymuje  Pan Maciej Zbierański  w wartości bonów  sodexo -200zł

   Z laureatami będą podpisane  umowy na  odbiór  nagród w  postaci bonów sodexo.

   O terminie podpisania umów i  odbior nagród  powiadomimy wszystkich telefonicznie.

   Gratulujemy!

 • 19 maja 2015

  KONKURS DLA INTERNAUTÓW

  UWAGA!

  Masz kolejną szansę i  zgłosić się do konkursu!

  - termin  zgłoszeń został  przedłużony  do 27 maja br.

  Wyniki  konkursu  zostaną  ogłoszone  29 maja br.  w piątek  do godz. 16.00.

 • 14 maja 2015

  Knkurs dla internautów - wyniki

  UWAGA

  Z powodów technicznych ze strony google maps termin ogłoszenia wyników  konkursu przesuwamy do 20 maja br

 • 08 maja 2015

  WEŹ UDZIAŁ W KONKURSIE DLA INTERNAUTÓW !

  UWAGA!

  Termin zgłoszeń  do  konkursu  został  przedłużony do 14 maja br.

  Wyniki  konkursu  ogłoszone  zaostaną  15 maja w piątek  do 16.00.

 • 23 kwietnia 2015

  Internauto weź udział w konkursie

  Ogłaszamy ostatnią edycję konkursu dla internautów!

  UWAGA: wyniki konkursu będą ogłoszone 8 maja br 

   

 • 22 kwietnia 2015

  Linia 400 kV

  Oficjalne stanowisko Zarządu Stowarzyszenia  Lokalnej  Grupy Działania „Ziemia Chełmońskiego” w  sprawie  budowy sieci energetycznej 400kV

   

  Na podstawie § 15 i  6  ust 2 Regulaminu Pracy Zarządu  kierując  się postanowieniami § 1 Statutu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Chełmońskiego”

   

  Zarząd Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Ziemia Chełmońskiego” wyraża zaniepokojenie  planami budowy  linii energetycznej wysokiego napięcia przecinającej obszar gmin, tworzących obszar, na którym działa nasza organizacja i na terenach sąsiadujących.

   

  Jesteśmy stowarzyszeniem, grupą stworzoną przez ludzi, organizacje i samorządy,  powołanym w celu wspierania racjonalnego i zrównoważonego rozwoju gmin Baranów, Grodzisk Maz., Jaktorów, Mszczonów, Nadarzyn, Nowa Sucha, Radziejowice, Rybno, Sochaczew , Teresin, Żabia Wola położonych w zachodniej i południowo-zachodniej części Mazowsza. Są to obszary o wyjątkowej wartości przyrodniczej i krajobrazowej, uwiecznione na obrazach mistrza polskiego malarstwa Józefa Chełmońskiego. Od ponad stu lat podziwiane w Polsce, słynne również poza granicami.  Chcemy racjonalnie z naszego dziedzictwa korzystać, rozwijać je i pielęgnować.  Dlatego apelujemy do przedstawicieli Rządu Rzeczpospolitej Polskiej, a także firm, które planują tę budowę o nie niszczenie nią krajobrazu i środowiska w którym żyjemy i z którego chcemy korzystać dziś, w przyszłości i w nie gorszym lecz lepszym stanie pozostawić tę ziemię naszym dzieciom. W pełni podzielamy również  obawy o zdrowie tych mieszkańców, którym przyjdzie żyć w pobliżu planowanej inwestycji.

   

 • 20 kwietnia 2015

  FIO

  Ruszył kolejny nabór wniosków w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.

  Nabór wniosków potrwa do 4 maja

  Więcej informacji na stronie :  www.mazowszelokalnie.pl

   

   

 

 

Wczytywanie

ZNAJDŹ NAS NA FACEBOOKU

ZAPRASZAMY!


BIULETYN KWARTALNY