• <h3>Dzień szarlotki/ Projekt współpracy SMAKI III</h3> w Skułach

  Dzień szarlotki/ Projekt współpracy SMAKI III

  w Skułach
 • <h3>III Turniej Piłki Siatkowej Drużyn Amatorskich</h3> w Radziejowicach

  III Turniej Piłki Siatkowej Drużyn Amatorskich

  w Radziejowicach
 • <h3>I miejsce w kategorii: człowiek i jego pasja- Mariusz Sztompka</h3> Konkurs foto 2013

  I miejsce w kategorii: człowiek i jego pasja- Mariusz Sztompka

  Konkurs foto 2013
 • <h3>Dzień szarlotki 2013</h3> w Musułach

  Dzień szarlotki 2013

  w Musułach
 • <h3>Chełmonalia 2014</h3> w Kuklówce

  Chełmonalia 2014

  w Kuklówce
 • <h3>I miejsce i Grand Prix w kat.życie codzienne- Katarzyna Stachurska</h3> Konkurs foto 2014

  I miejsce i Grand Prix w kat.życie codzienne- Katarzyna Stachurska

  Konkurs foto 2014
 • <h3>Rajd rowerowy "Śladami Józefa Chełmońskiego"</h3> 2013

  Rajd rowerowy "Śladami Józefa Chełmońskiego"

  2013
 • <h3>Chełmonalia 2013</h3> w Sochaczewie

  Chełmonalia 2013

  w Sochaczewie
 • <h3>Turniej piłki nożnej</h3> w Bartoszówce 2013

  Turniej piłki nożnej

  w Bartoszówce 2013
dzisiaj jest: czwartek, 3 wrzesień 2015 imieniny: Grzegorza, Izabeli, Szymona

MAPA INTERAKTYWNA

PRZEJDŹ DO MAPY

CO CIEKAWEGO W TERENIE


Aktualności
 • 31 lipca 2015

  Walne Zebranie Członków LGD

  Informujemy że w dniu 27.08.2015 o godzinie 14:00 odbędzie się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia LGD . Zebranie odbędzie się w Ośrodku Kultury w Żabiej Woli. Wszystkich serdecznie zapraszamy.

 • 12 sierpnia 2015

  Biuro nieczynne

  Informujemy że w dniu 14.08.2015 biuro stowarzyszenia będzie nieczynne. 

 • 03 sierpnia 2015

  Wakacyjne warsztaty w Petrykozach

  Nieformalna Grupa Animatorów i Twórców już po raz czwarty, dzięki wsparciu programu Działaj Lokalnie zaprasza dzieci na bezpłatne warsztaty wakacyjne. Warsztaty odbędą się na terenie Skansenu w Petrykozach w dn. 3-8 sierpnia 2015 r. godz. 10.00-14.00. Tematem tegorocznej edycji są podróże. Przeniesiemy się do Indii, Wielkiej Brytanii i Francji.

   

 • 31 lipca 2015

  Lokalna Grupa Działania „Ziemia Chełmońskiego” partnerem koncertu pt. „Z Kolbergiem po Afryce i Azji. Maria Pomianowska i Przyjaciele”.

  Koncert odbył się  28 lipca w Domu Kultury w Żabiej Woli. Wykonawcami byli znakomici artyści z Polski i z zagranicy: Maria Pomianowska, Mohammad Rasouli (Iran), Karolina Matuszkiewicz, Amadou Fola Balde  (Senegal), Piotr Malec i Gwidon Cybulski, a widzowie mogli usłyszeć niezwykłe polsko-egzotyczne wykonania tradycyjnych, mazowieckich piosenek ze zbiorów Oskara Kolberga. Stworzenie ich jest wynikiem prac, studiów, podróży i muzyczno-instrumentalnych fascynacji Marii Pomianowskiej. Artyści grali zarówno na tak egzotycznych instrumentach jak ney, daff, falafon, czy gadające indyjskie bębny, jak też na tradycyjnych polskich /suka biłgorajska,  fidel płocka/ .

  Był to Piąty Wieczór Muzyczny, tegorocznej,  XII edycji Festiwalu Mazowsze w Koronie.  Pierwsza edycja  odbyły się w 2001 roku,  zaś wszystkie koncerty  (do dziś 128) odbywają się w zabytkach architektury mazowieckiej.  Co roku w małych miejscowościach województwa rozbrzmiewają – w znakomitych wykonaniach – wielkie i małe dzieła europejskich mistrzów. To istotne wzbogacenie życia kulturalnego mieszkańców Mazowsza. Bywa, że w tym gatunku sztuki jedyne.   

  Więcej o projekcje Mazowsze w Koronie można przeczytać na stronie: http://www.mazowszewkoronie.pl/o-projekcie.html

 • 15 lipca 2015

  Ogłaszamy nabór na wolne stanowisko pracy!

  Zarząd Stowarzyszenia LGD „Ziemia Chełmońskiego z siedzibą w Żabiej Woli 

  ogłasza nabór na  wolne stanowisko pracy

  „Specjalista ds. opracowania i wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju”

   

  I.    Wymagania niezbędne:

  1.    Wykształcenie wyższe, co najmniej licencjat,

  2.    Prawo jazdy,

  3.    Dobra znajomość obsługi komputera i programów Microsoft Office lub programów powszechnie używanych oraz inny urządzeń biurowych,

  4.    Znajomość przepisów ustawy o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności,

  5.    Wysoka kultura osobista,

  6.    Niekaralność za przestępstwa umyślne, nieposzlakowana opinia,

  7.    Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na tym stanowisku.

   

  II.    Wymagania dodatkowe :

  1.    Znajomość Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2015-2020,

  2.     Znajomość i zainteresowanie sprawami lokalnymi,

  3.    Doświadczenie w pracy administracyjnej w zakresie proponowanego stanowiska lub podobnym, 

  4.    Doświadczenie w pracy z projektami Unii Europejskiej, w przynajmniej w jednym obszarze -przygotowywanie wniosku, realizacja, rozliczenie,

  5.    Umiejętność przygotowania jasnych i zwięzłych wypowiedzi na piśmie,

  6.    Odpowiedzialność, komunikatywność, rzetelność, dokładność, kreatywność i otwartość na nowe pomysły,

  7.    Umiejętność analitycznego myślenia,

  8.    Dobre planowanie pracy,

  9.    Odporność na stres i umiejętność pracy pod presją czasu,

  10.  Silna motywacja do podnoszenia kwalifikacji.

   

  III. Podstawowy zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

   Do głównych zadań realizowanych  na stanowisku pracy należą:

  1.    Organizacja spotkań i innych przedsięwzięć planowanych w ramach współpracy z mieszkańcami, organizacjami i partnerami sektora publicznego.

  2.    Prace biurowe związane z obsługa umów zawartych przez Stowarzyszenie.

  3.    Realizacja planu komunikacyjnego (strona internetowa, spotkania, konsultacje w terenie).

  4.    Koordynacja projektów współpracy zaplanowanych w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju.

  5.    Bieżąca obsługa biurowa pracy Zarządu, Rady oraz Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia.

  6.    Udział w szkoleniach, warsztatach i innych przedsięwzięciach realizowanych i zlecanych przez Stowarzyszenie.

  7.    Koordynacja pracy i systematyczna współpraca z Biurem księgowym lub komórką odpowiedzialną za ekonomiczną obsługę Stowarzyszenia.

  8.    Monitorowaniu stanu wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju. Przygotowywanie raportów.

  9.    Koordynacja wdrażania i rozliczania projektów grantowych.

  10.  Współpraca z instytucjami nadzorującymi i kontrolującymi Stowarzyszenie.

  11.  Utrzymanie czystości w biurze LGD.

  12.  Aktywne i skuteczne poszukiwanie możliwości realizacji i dofinansowania różnych projektów finansowanych ze środków zewnętrznych.

  13.  Regularne opracowywanie kalendarza obowiązującego na tym stanowisku.

  14.  Koordynowanie kalendarza pracy pozostałych pracowników Biura Stowarzyszenia.

  15.  Sporządzanie notatek/lub protokołów ze spotkań oraz posiedzeń organów Stowarzyszenia.

   

  IV.  Wymagane  dokumenty:

  1.    Życiorys (CV),

  2.    List motywacyjny,

  3.    Scan dokumentów potwierdzających wykształcenie, doświadczenie oraz scan świadectw pracy,

  4.    Dodatkowe dokumenty np. referencje i scan zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach,

  5.    Oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślenie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

  6.    Oświadczenie o zdolności do czynności prawnych i korzystaniu w pełni z praw publicznych,

  7.    Oświadczenie że dokumenty aplikacyjne opatrzone są klauzulę :”wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r o ochronie danych osobowych (j.t.Dz.U. z 2002r nr 101 poz.926 z póżn.zm.)”

   

  VAplikacje przyjmowane będą do dnia 22 lipca 2015r. do godziny 12:00

  jedynie drogą mailową pod adresem:  biuro@ziemiachelmonskiego.pl 

   

  W tytule maila prosimy zawrzeć informację „Dotyczy naboru na stanowisko – „Specjalista ds. opracowania i wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju

   

  Aplikacje, które wpłyną po terminie  nie  będą rozpatrywane.

   

  VI. Wyboru kandydata dokona komisja rekrutacyjna po przeprowadzeniu wstępnej selekcji pod względem formalnym oraz selekcji     merytorycznej, która obejmuje rozmowę kwalifikacyjną .O terminie rozmowy kandydaci spełniający kryteria formalne zostaną powiadomieni indywidualnie telefonicznie.

  VII. Z wybranym kandydatem przewiduje się zawarcie pierwszej umowy na okres próbny, a następnie umowy terminowej.

  VIII. Informacja o wyniku naboru ogłoszona będzie na stronie internetowej Stowarzyszenia www.ziemiachelmonskiego.pl po zakończeniu procedury naboru.

   

   

 • 17 czerwca 2015

  Kolonie - Sarbinowo 2015

  Trwa nabór na kolonie nad morzem, szczegóły w załącznikach.

 • 03 czerwca 2016

  Uwaga!

  Dnia 05 czerwca br  biuro LGD nieczynne.

   

 • 03 czerwca 2015

  OGŁOSZENIE !

  OGŁOSZENIE

  Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Chełmońskiego z siedzibą w Żabiej Woli ogłasza nabór na  stanowisko pracy

  pracownik biura   

  I.                    Wymagania niezbędne: 

  1.       Wykształcenie wyższe,

  2.       Prawo jazdy,

  3.       Dobra znajomość komputera i obsługi programu Microsoft Office lub programów powszechnie używanych,

  4.       Wysoka kultura osobista,

  5.       Niekaralność za przestępstwa umyślne, nieposzlakowana opinia,

  6.       Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie.

  II.                  Wymagania dodatkowe :

  1.       Wykształcenie wyższe o kierunku administracja lub zarządzanie,

  2.        Znajomość PROW 2007-2013, Programu LEADER,

  3.       Doświadczenie w pracy administracyjnej, 

  4.       Doświadczenie  w aktywizacji mieszkańców obszarów wiejskich,

  5.       Orientacja w sprawach lokalnych  dotyczących obszaru działania LGD „Ziemia Chełmońskiego”

  6.       Znajomość obsługi urządzeń biurowych,

  7.       Odpowiedzialność, komunikatywność,  kreatywność i  aktywność,

  8.       Umiejętność myślenia strategicznego,

  9.       Dobre planowanie pracy,

  10.   Odporność na stres ,

  11.   Silna motywacja do podnoszenia kwalifikacji i doskonalenia umiejętności.

  III.                Podstawowy zakres zadań wykonywanych na stanowisku :

  Stanowisko utworzone do sprawnej obsługi biura LGD Ziemia Chełmońskiego, przyjmowania interesantów i realizacji zadań wynikających z pracą administracyjną oraz  zadaniami informacyjno- promocyjnymi LGD.

   Do głównych zadań realizowanych  na stanowisku pracy należą:

  1.        Obsługa administracyjna biura LGD, obsługa interesantów, przyjmowanie i rejestracja korespondencji zgodnie z instrukcja kancelaryjną, przygotowywanie pism wynikających z bieżącej pracy biura.

  2.       Obsługa interesantów  zainteresowanych składaniem wniosków o dofinansowanie operacji w ramach osi 4 Leader, w ramach PROW 2014-2020 i prowadzenie ewidencji dokumentów w tym zakresie.

  3.       Udział w organizacji  szkoleń oraz działań informacyjnych i promocyjnych zgodnie z przyjętym planem dziania przez LGD Ziemia Chełmońskiego.

  4.       Przygotowywanie  informacji na stronę  www w zakresie ustalonym z kierownikiem Biura na temat działań Stowarzyszenia LGD „  Ziemia Chełmońskiego”.

  5.       Zabezpieczanie materiałów biurowych i eksploatacyjnych do sprawnej i prawidłowej pracy biura

  IV.                Wymagane  dokumenty   i  oświadczenia :

  1.       Życiorys (CV),

  2.       List motywacyjny, opatrzony klauzulą :”wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r nr 101 poz.926

  3.       Dokumenty potwierdzające wykształcenie i umiejętności (kserokopie dyplomu)

  4.       Oświadczenie kandydata, że nie był karany,

  V.                        Termin składania aplikacji upływa w dniu 12 czerwca  2015r do godziny 16.00

  VI.                       Wymagane dokumenty aplikacyjne można  przesyłać  mailem  na  adres   mailowy -  biuro@ziemiachelmonskiego.pl  lub  składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym z dopiskiem  „Dotyczy naboru na wolne stanowisko pracy – pracownik ds. administracyjny biura LGD Ziemia Chełmońskiego „ w siedzibie  Stowarzyszenia LGD  „Ziemia Chełmońskiego” w Żabiej Woli przy ulicy Warszawskiej 24 ( pokój  na  I piętrze) lub pocztą czy  kurierem pod  wskazany  adres   w  nieprzekraczalnym  terminie  do 12 czerwca 2015r..

  VII.                     Aplikacje, które wpłyną po terminie  nie  będą rozpatrywane.

  VIII.            Wyboru kandydata dokona komisja rekrutacyjna po przeprowadzeniu wstępnej selekcji oraz selekcji  merytorycznej, która obejmuje rozmowę kwalifikacyjną .O terminie tej rozmowy kandydaci spełniający kryteria formalne zostaną powiadomieni indywidualnie (np. mailowo lub telefonicznie).

   

 • 29 maja 2015

  WYNIKI KONKURSU DLA INTERNAUTÓW

  Komisja  przyznała  nagrody  w konkursie dla internautów  w kwocie 1850zł.

  Nagrody  przyznano 3 laureatom

   I nagrodę  za  wprowadzenie 40 punktów otrzymuje Pani Agnieszka Ciach w wartości bonów sodexo -1100zł

  II nagrodę  za  wprowadzenie 21 punktów  otrzymuje  Pani  Sylwia  Kubina- Mykytyn  w wartości bonów sodexo -550zł

  III nagrodę za wprowadzenie 8 puntów  otrzymuje  Pan Maciej Zbierański  w wartości bonów  sodexo -200zł

   Z laureatami będą podpisane  umowy na  odbiór  nagród w  postaci bonów sodexo.

   O terminie podpisania umów i  odbior nagród  powiadomimy wszystkich telefonicznie.

   Gratulujemy!

 • 19 maja 2015

  KONKURS DLA INTERNAUTÓW

  UWAGA!

  Masz kolejną szansę i  zgłosić się do konkursu!

  - termin  zgłoszeń został  przedłużony  do 27 maja br.

  Wyniki  konkursu  zostaną  ogłoszone  29 maja br.  w piątek  do godz. 16.00.

 

 

Wczytywanie

ZNAJDŹ NAS NA FACEBOOKU

ZAPRASZAMY!


BIULETYN KWARTALNY